FAQ

Inschrijven op de actie

Gaele doet een oproep aan alle (particuliere) consumenten om hun energiefacturen te verlagen. Door zo alle mensen te verenigen die geïnteresseerd zijn in een voordeligere prijs voor gas en elektriciteit staan we sterker in onze onderhandelingspositie tegenover de leveranciers. We kunnen hen hierdoor tegen elkaar uitspelen om voor jou de meest marktconforme leverancier te vinden. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe sterker onze positie.

Enbro, beheerder van Gaele, heeft reeds jarenlange ervaring in het omgaan met energieleveranciers en –facturen. Door het aanbieden van het gebundeld energieverbruik van meerdere bedrijven bij de energieleveranciers, is er reeds vaak een extra inkoopvoordeel gerealiseerd voor die bedrijven. Dit is de reden waarom Test Aankoop heeft gekozen om Gaele er als specialist in energie bij te nemen voor de consumenten.

Gaele volgt de energiemarkt continu voor je op. Zodra de markt goed zit, nemen wij contact op met de verschillende energieleveranciers om je zo een betere en marktconforme prijs te kunnen aanbieden.

Ook als je woning niet is aangesloten op het aardgasnet, kan je deelnemen aan het Gaele platform. Daarenboven heb je ook de mogelijkheid om zich enkel voor gas in te schrijven.

Je kunt meedoen, indien je binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

We hebben gemerkt dat veel mensen blijven bij hun huidige leverancier, die vaak duurder is dan andere leveranciers op de markt of ze kiezen voor een te duur contract omdat de energiemarkt zo onduidelijk is. Gaele zal je helpen de meest marktconforme prijs te vinden. Inschrijven is volledig gratis. Verder ontzorgt Gaele je van alle administratie.

Inschrijven is volledig gratis én vrijblijvend. Er is absoluut geen verplichting om van leverancier te veranderen. Gaele neemt via e-mail opnieuw contact met je op met het meest marktconforme voorstel. Als je beslist bij je huidige leverancier te blijven, is dat geen probleem. Je hebt 14 dagen tijd om ons te laten weten dat je niet wenst in te gaan op het voorstel. Vind je het voorstel wel interessant, dan zal deze na 14 dagen automatisch gevalideerd worden en dit maximum 2 maal per jaar.

Je inschrijven op www.gaele.be vraagt slechts enkele minuten van je tijd. Vul je persoonsgegevens (naam, voornaam, …) in op het formulier op de website, dan weten we dat je interesse hebt. je hebt de keuze om de bijkomende gegevens meteen op te geven (EAN-code, elektriciteits- en/of gasverbruik, ...) of deze later via je individuele profielpagina aan te vullen. Gaele zal je e-mails sturen om je hieraan te herinneren mocht je dit nog niet gedaan hebben. Met deze gegevens kunnen wij beter onderhandelen met de energieleveranciers en hebben we meteen alle data om je overeenkomst op te maken met je nieuwe leverancier mocht het voorstel interessant zijn. Gaele zal voor je de overstap afhandelen.

Dankzij deze bijkomende informatie kunnen wij nog gerichter zoeken naar de meest marktconforme prijs. Wij vragen ook uw tariefvoorkeuren om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn tijdens onze onderhandelingen met de energieleveranciers.

Je kunt uw verbruik in kilowattuur vinden op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur of door contact op te nemen met uw huidige leverancier.

Wij vragen specifieke gegevens over uw energieverbruik en uw huidige leverancier(s). Als je de meest recente jaarlijkse afrekeningsfactuur bij de hand hebt, kun je de vragen vlot beantwoorden. Anders kan het zijn dat je niet alle vragen exact kunt beantwoorden. Deze gegevens kan je later nog aanvullen of aanpassen op uw individuele profielpagina. Als je je jaarlijkse afrekeningsfactuur niet meer terugvindt, kun je de nodige gegevens ook opvragen bij je huidige leverancier.

Je vindt meestal je EAN-code op je energiefactuur (het EAN-nummer begint veelal met 54…). Het is een code van 18 cijfers (EAN = European Article Numbering) met een aantal gegevens over een leveringspunt elektriciteit en een leveringspunt aardgas. Je hebt dus een afzonderlijke EAN-code voor je elektriciteitsmeter en voor je gasmeter. In geen geval identificeren deze codes een klant of consument. Ze blijven definitief verbonden met het leveringspunt op een welbepaald adres.

Als je onjuiste informatie hebt ingevuld of de informatie wilt veranderen, kan je dat doen door naar je individuele profielpagina te gaan.

Je kan meedoen, indien je op basis van klantennummer binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

Je kunt meedoen, indien je op basis van klantennummer binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

Je kunt meedoen, indien je op basis van klantennummer binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

Als je ons geen precieze gegevens kunt meedelen over je huidige verbruik, zullen wij je een voorstel sturen die is gebaseerd op een gemiddeld verbruik.

Nee, ook jij kan deelnemen. Als je ons geen precieze gegevens kan meedelen over je huidige verbruik, zullen wij je een voorstel sturen die is gebaseerd op een gemiddeld verbruik.

Ja, de actie geldt voor heel België en staat open voor alle consumenten die binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

Wij hebben je e-mailadres nodig om je het meest marktconforme voorstel te sturen, alsook voor uw goedkeuring.

Je kan voor verschillende aansluitingen eenzelfde e-mailadres gebruiken. Je kan zeer makkelijk aansluitingen toevoegen of wijzigen via je individuele profielpagina. Houd er wel rekening mee dat alle bevestigingse-mails naar dat ene e-mailadres zullen worden gestuurd. Elk prijsvoorstel zal de naam krijgen waarmee je jezelf hebt geregistreerd.

Met de link in uw e-mail komt je rechtstreeks op een individuele profielpagina met informatie die je al hebt ingevuld bij je inschrijving op Gaele. Zo nodig kun je deze informatie verbeteren, aanpassen of vervolledigen, met gegevens over je huidige energieverbruik.

Nee, want het gaat om een nieuw contract. Je kan dit ondertekenen in je naam of in naam van je partner.

Test Aankoop ontvangt € 0,15/actieve EAN/maand. We stippen aan dat Test Aankoop geen subsidies krijgt van de overheid of bijdragen van ondernemingen. Zo blijven ze volledig onafhankelijk en kunnen ze hun missie tot een goed einde brengen.

Dat is van meet af aan een van onze voornaamste aandachtspunten geweest. We hebben er dan ook alles aan gedaan opdat het hele platform, de achterliggende processen, het verwerken en opslaan van de data in ons systeem en alles waar we met derde partijen werken, GDPR-proof zou zijn.

Test aankoop zocht een neutrale expert die alle finesses van de energiemarkt beheerst. Enbro (ENergy BROker) is vandaag de grootste energiemakelaar in de Belgische B2B-markt, met meer dan 46.000 bedrijven in België die we begeleiden, op vlak van contractnegotiatie, contractopvolging en facturatiecontrole. Die knowhow, gekoppeld aan de neutrale en onafhankelijke positie die we in de markt innemen, maakten ons tot de expert die Test Aankoop zocht.

Wij hopen al je vragen te beantwoorden in deze rubriek. Als je toch met een van onze medewerkers wilt spreken, kunt je ons bellen op het nummer 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.).

Test Aankoop is te bereiken op het nummer 02 542 33 86 (NL) en 02 542 33 83 (FR).

Mijn prijsvoorstellen

Ook als je huidige leverancier als winnaar uit de actie komt, kan je het nieuwe tarief genieten dat hij voorstelt. Neem dan niet rechtstreeks contact op met je leverancier, Gaele doet dit voor je.

Als je de e-mail niet hebt ontvangen, gelieve dan je map voor ongewenste e-mail na te kijken. Als je onze e-mail ook daar niet vindt, gelieven ons dan te bellen op 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.). Als je ons je naam en het e-mailadres geeft waarmee je zich hebt ingeschreven, controleren we onze database en versturen je de e-mail graag opnieuw.

We kunnen je geen garantie geven over het bedrag dat je eventueel kunt besparen, maar we streven wel naar het meest marktconforme voorstel zodat iedereen van een voordelig tarief kan genieten. Vergeet niet, je hebt 14 dagen de tijd om ons te laten weten dat je niet wenst in te gaan op het voorstel.

Dat hangt af van het huidige contract, het verbruik en het resultaat uit de actie. We doen er alles aan om een zo interessant mogelijk tarief aan te bieden.

Neen. Wel heeft je de mogelijkheid om deze optie aan te klikken op uw individuele profielpagina.

Een variabel tarief wordt geïndexeerd op basis van parameters die maandelijks of driemaandelijks veranderen. Wanneer de leverancier uw meterstanden ontvangt die jaarlijks door de netbeheerder worden doorgegeven, verdeelt hij uw jaarlijkse verbruik over elke maand van het jaar op basis van standaardverbruiksprofielen. Op elk maandelijks verbruik past hij de parameters toe om een prijs per kWh te bepalen. Deze parameters evolueren om de drie maanden en dus evolueert ook de prijs per kWh. Het opstellen van de jaarlijkse factuur gebeurt vervolgens op basis van een gewogen gemiddelde. Je betaalt elke maand een vast bedrag maar bij de jaarlijkse afrekeningsfactuur wordt een berekening gemaakt in je voor- of nadeel. Een variabel tarief houdt dus een zeker risico in. Bij het ondertekenen van het contract weet je immers niet hoe de indexeringsparameters zullen evolueren. Als de trend dalend is, krijgt je een leuke verrassing bij de afrekening. Anders moet je het verschil bijbetalen. Toch twee opmerkingen: de beschrijving hierboven geldt slechts voor de helft van je factuur (iets meer voor gas) want een groot deel van je factuur bestaat uit netwerkkosten, belastingen en bijdragen.

In tegenstelling tot een variabel tarief is een vast tarief niet gebonden aan indexeringsparameters. Het biedt dus meer zekerheid omdat je precies weet hoeveel je zal betalen tijdens de duur van je contract. Over de hele looptijd van je contract zullen deze tarieven niet stijgen wanneer de marktprijs verhoogt. Keerzijde van de medaille is dat je ook eventuele prijsdalingen misloopt die zich tijdens deze periode zouden voordoen.

Gaele kiest bewust voor groene energie: het is het meest duurzame en we willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in het energietransitie-vraagstuk. Trouwens, groene energie hoeft niet per sé duurder te zijn. Bovendien weten we uit ervaring hoe de kracht van volumes ook een sterke positieve invloed op de prijs hebben.

Gaele garandeert je een goede kwaliteit. Kwaliteit is niet gekoppeld aan de grootte van een leverancier. Sommige "kleine" leveranciers hebben ook een zeer goede klantendienst. Men moet ook weten dat alvorens ze een licentie verkrijgen alle leveranciers, dus ook de kleinste, bij de regionale regulator moeten bewijzen dat ze over de nodige financiële maar ook technische capaciteiten beschikken om hun taak tot een goed einde te brengen. Mocht je vragen hebben, kan je ons bellen op het nummer 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.)

Van contract veranderen

Om van leverancier te veranderen, moet je helemaal niets doen, Gaele doet alles voor je. Enkel wanneer je niet wenst in te gaan op het voorstel, heb je 14 dagen de tijd om ons dit te melden.

Je kan ons dit per e-mail info@gaele.be laten weten.

Dankzij de wet die in 2012 van kracht werd, hoefje niet langer verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij een vroegtijdige verbreking van je contract. Je moet wel altijd een opzegtermijn van 1 maand respecteren. Raadpleeg je factuur voor meer details. Let wel, deze regel geldt enkel indien je binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

Gaele zal je hiervan op de hoogte brengen. Wel zal je de mogelijkheid hebben om een startdatum te kiezen indien je nog geniet van een promo bij je huidige leverancier.

Nee, de kwaliteit en de continuïteit van de levering worden gegarandeerd door je distributienetbeheerder (je intercommunale) ongeacht je leverancier. De elektriciteit en/of het gas van je nieuwe leverancier zullen van dezelfde kwaliteit zijn.

Absoluut niet, je hoeft niets te (laten) veranderen aan uw installatie en je blijft elektriciteit en/of gas krijgen zoals voorheen.

Veranderen van leverancier komt eigenlijk neer op veranderen van facturatie. De rest blijft identiek (installatie, kwaliteit van de energie).

Gaele zal continu de marktprijzen bekijken en je hierover informeren. Wij zullen je ten laatste anderhalve maand voor het einde van je contract een nieuw voorstel sturen.

Om ervoor te zorgen dat de overstap onmiddellijk plaatsvindt, moet je het openstaande saldo bij je huidige leverancier vereffenen. Wij raden je aan om zo snel mogelijk je huidige leverancier te contacteren om je situatie te kennen. Hij kan ook je betalingen verhogen tijdens de overstapperiode zodat je het eventuele saldo niet in één keer moet betalen. Als je het saldo op het moment van de verandering niet kan betalen, omdat je schuld bijvoorbeeld te hoog is, dan raden wij je aan de overstap uit te voeren op het moment dat dit probleem is opgelost. Er kunnen zich geen veranderingen voordoen zolang er nog openstaande bedragen zijn. Gaele kan je verder helpen, je kan ons bellen op het nummer 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.)

Indien je, sinds de laatste opname van de meter en de betaling van de laatste factuur, nog geld te goed hebt van de leverancier, dan moet de leverancier je de verschuldigde som terugbetalen. Er kunnen zich geen veranderingen voordoen zolang dit niet vereffend is. Gaele kan je verder helpen, je kan ons bellen op het nummer 02 899 04 68 (van maandag tot vrijdag van 9 u tot 12.00 u. en van 13 u. tot 16.30 u.)

Ja. Vergeet echter niet dat bij verandering van leverancier de meterstand wordt opgenomen en er een factuur volgt. De facturatie wordt dan opgesplitst waardoor je een deel van het voordeel van je zonneproductie kan verliezen. Dat is bv. het geval indien het verbruik in de winter niet werd gecompenseerd door de productie in de zomer. Hoe dichter de datum van de overstap de datum van je jaarlijkse opmeting benadert, hoe minder nadelig de opgesplitste facturatie zal zijn. Wij raden je aan om aan je nieuwe leverancier te vragen om de datum van de wissel te laten samenvallen met de datum van de opname van de meterstand.

De groenestroomcertificaten staan los van de energieleverancier bij wie je klant bent. Wat dit betreft, kan je dus zonder probleem van leverancier veranderen.